HomeAngličtinaČlánky o angličtiněAngličtina a marketingová terminologie: BRAND EQUITY vs. BRAND VALUE

Angličtina a marketingová terminologie: BRAND EQUITY vs. BRAND VALUE

Zadáte-li si do anglicko-českého slovníku výrazy „brand equity“ a „brand value“ získáte odpověď jen jednu, a to „hodnota značky“. Při detailnějším zkoumání marketingových textů v angličtině jsem si však povšimla, že tyto – na první pohled synonymické výrazy – zdaleka synonymické nejsou. Kde je tedy ten zakopaný pes? Chcete-li znát odpověď na tuto otázku, pak čtěte dál. Odpověď pro nás všechny zpracoval p. Bob Little.


Bob, what is the difference between ‚brand equity‘ and ‚brand value‘?

'Wow! That's a tough question. I think that this is as much about the difference between American and British English. We would tend to talk about 'Brand value' but our American cousins, who will never use one syllable when many will suffice, prefer 'Brand equity'.

So, on a basic level, these two terms are the same. However, if you wanted to press the point, I would suggest that 'brand equity' refers to the value of the brand that is 'seen' – i.e. which can be measured in monetary terms and portrayed on a balance sheet.

Brand value, on the other hand, is this too but also includes intangibles, such as what used to be called 'goodwill' created by the brand - that is the 'feel good factor' that customers have when they buy that particular brand. This 'feeling' cannot be measured or quantified and so can't be stated objectively. Yet it is of value to the organisation which owns the brand - and should be taken into account if that brand was to be sold. I hope this is helpful.'

Ano, není nad to, když to někdo umí tak dobře vysvětlit! A co tedy s tím v češtině? Nevím, jak se rozhodnete vy, ale já budu napříště upřednostňovat překlad termínu „brand equity“ vyjádřením v češtině „hodnota značky ve finančním vyjádření/finanční vyjádření hodnoty značky“ nebo v kontextu, v němž budou zcela jasně finanční aspekty hodnoty značky nějakým způsobem vyjádřeny. Použiji-li však anglický termín „brand value“, pak vím, že kromě zmíněného obsahuje i vše „nehmotné“, co si jako zákazníci s hodnotou značky běžně spojujeme.

 
Go to top