HomeAngličtinaSmartWordsMetodika učení slovní zásoby

Metodika učení slovíček

Metodika studia slovní zásoby

mobilní učení pomocí mp3Moderní technologie díky svému rozšíření a finanční dostupnosti nám přinášejí zcela nové možnosti, jak efektivně, rychle a především s mnohem lepším výsledkem slovní zásobu studovat. Tajemství úspěchu spočívá v plánovité kombinaci používání jednotlivých nástrojů, a to včetně nástrojů vhodných pro MOBILNÍ UČENÍ, díky kterému získáváme další, dříve z hlediska studia cizího jazyka nevyužitelný, časový prostor. Věnujte pozornost následujícím nástrojům a metodám studia. Pokud si je osvojíte a budete aktivně využívat, budete se brzy radovat z nepřehlédnutelných úspěchů.

Interaktivní powerpointové prezentace – charakteristika

interaktivní powerpointové prezentaceInteraktivní powerpointové prezentace jsou velmi vhodným nástrojem pro usnadnění studia tematicky zaměřené slovní zásoby, a to zcela v duchu myšlenek J. A. Komenského. Propojení významu nového slova či slovního spojení s jeho vizuálním obrazem, popř. doplnění o audio se správnou výslovností, je základem efektivního učebního postupu. Avšak skutečné interaktivity se dosahuje díky použití nejrůznějších typů animací, vždy vhodně zvolených s ohledem na jejich konkrétní funkci v daném kontextu. Dobře připravená prezentace je též vhodně vyvážena co do poměru pasivního přijímání nových informací a aktivního zapojení studenta.  
V takto pojatém výukovém materiálu si každý typ studenta najde své oblíbené prvky, na všechny studenty pak působí silně motivačně – stává se, že ještě po několika letech si vybaví konkrétní slide a pojem jako „obtížně zapamatovatelné slovíčko“ přestává existovat.

Jak pracovat s prezentacemi pro výuku slovní zásoby

slovní zásobaInteraktivní powerpointové prezentace nevyžadují studium žádného návodu k používání vzhledem k tomu, že instrukce jsou obsaženy přímo v jednotlivých částech daného výukového materiálu.  Chce-li studující být úspěšný, je potřeba jediné: INSTRUKCE PŘESNĚ DODRŽOVAT.  Je-li potřeba procházet výkladovou částí prezentace, je nutné být mentálně přitomen a snažit se maximálně soustředit; je-li potřeba aktivně se zapojit, studující tak udělá rád a s plným nasazením.

Proč je potřeba při samostudiu mluvit NAHLAS

mluvit nahlasJako základní předpoklad úspěchu je nutné, abychom i při domácím samostudiu stále vyslovovali termíny, fráze a věty NAHLAS. Náš mozek si totiž velmi brzy zvykne na náš hlas v cizím jazyce a začne jej brát jako samozřejmost. Až budeme muset v reálu promluvit v cizím jazyce, automaticky je předem odbourána jakákoliv psychická bariéra, o níž tak často ve spojitosti s cizími jazyky slýcháme. Takže, až příště nás cizinec bude žádat o radu na cestu ke Karlově mostu, nebudeme mít již žádný problém.

Paměť a studium slovní zásoby

Zde je potřeba začít ve své každodenní studijní praxi uplatňovat poznatky z nejnovějších výzkumů neurologů zaměřených na činnost lidského mozku a na fungování paměti. Základní doporučení bude tedy následující: od prvotního seznámení se s novou slovní zásobou by k prvnímu opakování téže látky mělo dojít přibližně za osm hodin, ke druhému pak za dva až tři dny. Při každé další práci s výukovým materiálem se naše znalosti tématu posouvají od mělké vrstvy paměti do vrstev hlubších. Díky tomu se zapamatování stává pevnějším a trvalejším, což si zajisté všichni přejeme.


TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU SPOČÍVÁ V KOMBINACI UČEBNÍCH METOD.


kombinace učebních metod = úspěch

 
Go to top