HomeČlánkyBrexit: postřehy a komentáře

Brexit: postřehy a komentáře

 

 

Potřebujete vědět, jak BREXIT ovlivní vaše podnikání či váš obor?

 

 Brexit – postřehy a komentáře 

Bob Little 

 

 

Ačkoliv se Británie v nedávném referendu rozhodla k odchodu z EU, než k tomuto momentu dojde, musí nastat ještě celá řada věcí. Mezi ně patří:

 

  • Aktivace ‘Článku 50’, což je formální způsob započetí procesu odchodu Británie z EU. Jakmile bude tento proces spuštěn, všechna jednání musejí být dokončena do dvou let. Vše nasvědčuje tomu, že Spojené království neaktivuje Článek 50 dříve než počátkem roku 2017 jako nejbližší možný termín. Je dost možné, že k tomu dojde podstatně později. Ve skutečnosti to znamená, že Británie neopustí EU do roku 2019 (nebo pravděpodobněji do roku 2020). To je ještě poměrně dlouhá doba – dokonce i pro termíny projektů EU. V mezičase bude Spojené království stále ještě členem EU a bude přispívat do rozpočtu EU, podílet na politice a strategii EU, na projektech apod.

  • Jednotlivé země v rámci Spojeného království se mezi sebou potřebují dohodnout na strategii odchodu z EU. Skotsko a Severní Irsko rozhodlo o setrvání v rámci EU. Wales a Anglie se rozhodly pro odchod z EU. Skotsko má námitky proti rozhodnutí odejít z EU, a tudíž vzkřísilo své požadavky na odchod ze Spojeného království, aby mohlo požádat o připojení k EU jako nezávislá země (v každém případě je možné, že země jako Francie a Španělsko k tomu nedají své svolení, protože by to mohlo znamenat nebezpečný precedens pro menšiny v jejich vlastních zemích, které se chtějí odtrhnout a získat nezávislost). Kauza "nezávislého Skotska" je mnohemzávažnější záležitostí po obyvatele Spojeného království, než je celý "problém EU". V důsledku toho jednání mezi vládou Spojeného království a Skotskem o budoucnosti Velké Británii budou mít přednost. I to může způsobit další prodlevu v aktivaci Článku 50 – možná až do roku 2025. Pozice Severního Irska je ještě komplikovanější, neboť – pokud Spojené království opustí EU – bude muset znovu zřídit hranici mezi Severním Irskem a Irskem. To podnítí celou problematiku irské nezávislosti a nároky jižní části Irska vůči Severnímu Irsku. Znovu budou na stole otázky, které byly z velké části vyřešeny již od doby tzv. "troubles", tj. ponurých dnů konfliktu v roce 1967. Velké množství lidí na obou stranách politického kolbiště znovu již nechce otevírat tuto – potenciálně dramatickou – debatu. Wales byl jedním z hlavních příjemců finančních prostředků z EU, protože je to jeden z nejchudších regionů EU. Aniž by britská vláda souhlasila s tím, že převezme závazek podporovat tuto zemi způsobem, jak to činila EU, pro Wales to bude znamenat zlé ekonomické časy. 

  • V současné době nic nenasvědčuje tomu, že vláda Spojeného království převezme na svá bedra odpovědnost za finanční podporu místo EU. Řešení tohoto problému je další klíčovou otázkou pro britskou vládu, kterou musí zvládnout ještě před tím, než bude moci obrátit svou pozornost směrem k Evropě, EU a ke Článku 50.

  • Kromě toho Spojené království prochází některými politickými otřesy, a to pokud jde o vedení obou hlavních stran v parlamentu. Konaly se volby do vedení konzervativní strany, z nichž vzešla nová premiérka (Teresa May) a byl ustanoven tým vedoucích spolupracovníků. Nicméně, bude to ještě nějakou dobu trvat, než se tento tým naučí efektivní týmové práci. Kromě toho, toryové "zdola" (konzervativci) se musí sjednotit pod novým vedením strany. Labouristická strana se nyní vstupuje do období volby svého vedení - což může trvat až do konce září. Do té doby Spojené království bude velmi zajímat jednání konference strany. Nastává tedy období, kdy žádné parlamentní dohody nebudou uzavírány. Toto vše hovoří pro fakt, že Británie dělá jen velmi málo pro to, aby urychlila nejdříve pravděpodobný termín svého odchodu z EU v roce 2017.

  • Ačkoliv mnozí lidé v Bruselu (a někteří v parlamentech jednotlivých států EU) by rádi pohlíželi na EU jako ekonomický i politický svazek, Spojené království nahlíží na EU jako na ekonomické spojenectví s politickým podtextem. V důsledku toho, zatímco se Británie snaží opustit EU, horlivě uzavírá obchodní dohody se svými sousedy v EU, které budou přínosem pro všechny zúčastněné strany – a také (nyní) se snaží dojednat obchodní smlouvy se zeměmi, s nimiž předtím nemohla jednat samostatně (jako např. Austrálie, Nový Zéland, Indie a další země Commonwealthu). Navázání obchodních vztahů s těmito zeměmi vyžaduje čas (někdy až deset let, soudě podle předchozích zkušeností). Opět platí, že toto není recept pro Spojené království na rychlé vystoupení z EU.  Dobrou zprávou pro EU je, že Spojené království očekává, že bude prostřednictvím NATO sehrávat svou roli v evropské obraně a že bude plně spolupracovat ve válce proti terorismu. V tomto ohledu se pro Spojené království nebude nic měnit, ať již bude členem EU či nikoliv.

 

A tak, vezmeme-li v úvahu výše zmíněné jako celek, můj aktuální pohled na situaci je následující:

  • Spojené království je stále členem EU. Neaktivovalo Článek 50.  Není jeho záměrem tak učinit dokud (a) nevyřeší své interní politické záležitosti – s jednotlivými zeměmi ve Spojeném království a v rámci hlavních politických stran, (b) nevznikne rámcové uspořádání pro uzavírání vlastních obchodních dohod se zeměmi EU.

  • Vzhledem k tomu, že Spojené království je stále ještě členem EU – a očekává, že jím zůstane přinejmenším do roku 2019, (či, pravděpodobněji, do roku 2025) – neexistuje opodstatněný ekonomický důvod zastavit, odkládat či jakýmkoliv jiným způsobem bránit v pokračování existujících projektů EU, do nichž jsou zapojeny organizace ze Spojeného království. Jedinou možnou výjimkou by mohly být evropské projekty, které mají být podle harmonogramu dokončeny po roce 2025 – což je za velmi dlouhou dobu!

  • Jakékoliv rozhodnutí omezit projekt, který je nastaven napříč EU a na němž se podílí nějaká organizace ze Spojeného království, má více co do činění s motivy politickými než ekonomickými. Je to v pořádku – ne, že by to nebylo zklamáním -  ale ti, kteří pozastaví tyto projekty, by měli mít na paměti, že pak nebudou mít přístup ke znalostem, dovednostem, odbornosti, kontaktům a zdrojům těch kolegů z organizací ve Spojeném království, které se na projektech podílejí. To by mohlo velmi negativně ovlivnit efektivnost a úspěch daného projektu.

 Z anglického originálu přeložila:  PhDr. Ladislava Knihová

 

Education online spolupracuje s panem Bobem Littlem po mnoho let. Jeho názory jsou velmi uznávány, je odborníkem na oblast PR, vystupuje jako hlavní řečník na konferencích a specializuje se na oblast firemního vzdělávání a rozvoj.  

Potřebujete-li zkonzultovat, jakým způsobem ovlivní Brexit právě vaše podnikání, kontaktuje Boba Littla na adreseTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                          Navštivte též: www.boblittlepr.com 

Máte-li zájem o další informace, jsme pro vás k dispozici na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

 

 
Go to top