HomeČlánky

Word Cloud Generators, aneb chytré online aplikace pro tvorbu slovních mraků

Také se ještě trápíte s manuální výrobou „slovních mraků“ ve Photoshopu či jiném grafickém programu? Pokud ano, pak i toto úsilí je již minulostí, neboť řada online aplikací dokáže pracovat za nás. Kromě slovních mraků či slovních mraků v definovaném tvaru lze těchto chytrých aplikací s úspěchem využít ve výuce cizích jazyků. Education online pro své čtenáře připravilo a vyzkoušelo několik užitečných odkazů.

 

 

Celý článek
 

Zlepšení kvality výuky na evropských vysokých školách – I. část

Expertní skupina na vysoké úrovni zabývající se modernizací vysokého školství předložila již v červnu roku 2013 zprávu Evropské komisi s názvem ‚Zlepšení kvality výuky na evropských vysokých školách‘ (Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe’s Higher Education Institutions). Doporučení expertů mají zcela konkrétní obsah a zpráva ve svém závěru doporučuje celkem šestnáct oblastí, kterými by se vysoké školy měly zabývat. Educationonline přináší pro své čtenáře výběr toho nejdůležitějšího z výše uvedeného materiálu. Časový odstup od jeho publikování je pak dostatečně dlouhou dobou, abychom všichni společně mohli posoudit, do jaké míry je realizován v praxi. Zamysleme se tedy společně nad úvodními myšlenkami tohoto dokumentu.    

 

 

Celý text
 

Vize resortu školství 2014 - jak se Vám líbí?

Vize resortu školství 2014

Pro každého z nás, komu leží na srdci osud vzdělávání v této zemi, nedávný obsáhlý rozhovor "Školy změním, ale ne revolucí" nového pana ministra školství PhDr. Marcela Chládka pro deník Právo, bohužel nenaplnil euforií. Své funkce se ujal s patřičnou dávkou pozitivní energie, která je až obdivuhodná, a s úsměvem na tváři, avšak v představené vizi nenajdeme téměř žádné koncepty, které by přibližovaly, nebo alespoň terminologicky pojmenovaly, moderně koncipovaný vzdělávací proces. 

 

Celý článek
 

Multilingvismus a jeho ekonomický přínos

 

 

Ekonomický přínos multilingvismu

Multilingvismus je termín označující mnohojazyčnost, čili aktivní používání více než jednoho cizího jazyka. Pozitivní přínos multilingvismu lze spatřovat v mnoha oblastech – od posilování sociální soudržnosti až po zachování kulturní rozmanitosti. Individuální a společenský přínos multilingvismu se nabízí zcela prvoplánově, avšak do popředí v současnosti vystupuje též jeho ekonomický přínos. V zájmu všech občanů Evropské unie se Evropská komise pravidelně zabývá otázkami vícejazyčnosti a jasně vymezuje jazykovou politiku EU v celé řadě dokumentů. Jako občané EU bychom se k ambicióznímu programu vícejazyčnosti měli hrdě hlásit a svým vlastním konkrétním konáním jej cíleně podporovat. Existuje pro to celá řada důvodů.

 

Celý článek
 

Pět postřehů pro studující před novoročním předsevzetím

Než starý rok předá svou vládu roku novému, již tradičně býváme plni předsevzetí, že příště to uděláme jinak a lépe. Pro ty z vás, kteří se chystají znovu, s plnou vervou pustit do studia angličtiny či jiného cizího jazyka, jsme připravili několik postřehů, které mohou vaše odhodlání podpořit a především pak pomoci jeho naplnění.  

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek
 

Podkategorie

 • Články v češtině
 • Articles in English
 • Články pro pedagogy

  Novinky pro pedagogy

  V této rubrice přinášíme zajímavé TIPY, RADY, ZKUŠENOSTI a POSTŘEHY, které můžete využít pro vylepšení a zpestření vaší výuky. Kromě pedagogů si tuto rubriku zajisté oblíbí i lektoři firemního vzdělávání a vlastně každý, kdo prezentuje, a to díky její NÁPADITOSTI a PRAKTIČNOSTI.

  Úvodní část s přehledem užitečných produktů je následována zajímavými články. Oceníme zpětnou vazbu od našich čtenářů na profilu Education online v prostředí sociální sítě Facebook. 


  Aktuální nabídka multimediálních produktů a metodických pomůcek pro pedagogy a lektory:

   

  Přestávka/Coffee Break

  zábavná prezentace

  PowerPoint

   

  Tipy pro výuku

  I. díl

  PDF

   


   

Strana 3 z 9

Go to top