HomeČlánky

Adult skills study results to be revealed

                                                                                                                                                                            

 

The 16th international conference on ‘Human Capital and Investments in Education’ takes place on 10th October in the Congress Centre of Prague’s University of Finance and Administration – and it’s there that the results of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) will be revealed. PIAAC focuses on the skills people need for success in the information age. It looks at the skills people use in their jobs, including: reading; numeracy; team work; communication; presentation skills; information and technology skills.

 

 

 

 

Read the full text
 

The learning trend traditionalists fear

© Bob Little         


Elliott Masie, that shrewd and perceptive online learning mover and shaker with a worldwide reach and reputation, has finally stated publicly what many in the corporate learning world have known for some time but dared not reveal: ‘e-learning’ and ‘instructional design’ are disappearing.

 

 

 

Masie makes the point that job adverts for, and job titles stating, the terms ‘e-learning’ and ‘instructional designer’ are, as he puts it, ‘evaporating’. He writes: ‘Fewer corporate workplaces are using the phrase “e-learning” actively. Many are just calling the full range of opportunities “learning”. Others are moving towards greater definition of the process, such as virtual classrooms, webinars, e-books, MOOCs or online courses… I am credited or cursed with helping to introduce and popularize e-learning in the mid-1990s – but times change!’

 

Masie continues that, ‘There are many fewer [full-time, employed] instructional designers at major corporations. Some of this [work] has shifted to suppliers and vendors. And, some of the content is being curated, organized and published by people who are defined as content focused but not trained or tasked as “instructional designers”. Some organizations want to produce learning and performance content but not in a traditional instructional envelope.’

Read the full text
 

Kdo je váš nezapomenutelný učitel? Projekt vzdělávacího serveru Education online

Vzpomínky na nejlepšího učitele nás provázejí celý život. Není to jen vzpomínka na konkrétní jméno či tvář učitele či učitelky, ale často je máme v mysli pevně spojené s nějakým příběhem. Co to bylo za člověka? Jaké byly jeho vlastnosti?  Začneme-li takto přemýšlet, vzpomínky se jen hrnou. Čím si to tito lidé zasloužili? Proč byli tak výjimeční? Učili jinak než ostatní? Čím se odlišovali?

Připravili jsme pro vás projekt, díky němuž můžeme vzpomínky na tyto výjimečné osobnosti zachovat pro příští generace a alespoň touto formou splatit velký dluh, který k těmto lidem všichni cítíme.

Celý článek
 

Vzdělávací trend a obavy tradicionalistů

© Bob Little          Překlad/Translation © PhDr. Ladislava Knihová

 

                                                                                     

Elliott Masie, bystrý a vnímavý guru v oblasti vzdělávání (viz top-ten online learning movers and shakers), který je celosvětově známý a uznávaný, konečně veřejně prohlásil to, co mnozí z oblasti korporátního vzdělávání již nějakou dobu vědí, ale neměli odvahu oznámit veřejně: “e-learning” a “instruktážní design” se vytrácejí ze scény. 

 

Masie poukazuje na skutečnost, že nabídky zaměstnání a pracovní pozice obsahující termíny „e-learning“ a „pedagog-vývojář“ postupně mizí. Masie píše: „Označení "e-learning" se v současnosti používá pro mnohem  menší počet korporátních pracovních pozic“. Mnozí používají termín „učení“ pro označení celé škály různých studijních příležitostí. Jiní přistupují k širší definici tohoto procesu a používají termíny jako virtuální třídy, webináře, e-knihy, MOOCs (masové otevřené online kurzy) nebo online kurzy... Mně osobně je připisována snaha či prokletí při zavádění a popularizaci e-learning v polovině 90. let 20. století – ale časy se mění!“

Celý článek
 

Living books prompt evolving skills for designers, authors and readers

by Ladislava Knihová & Bob Little

Aided by technology, books are not just evolving but taking on new characteristics – and that has implications for both their readers and those who design, write and publish them.

'Tell me what you read and I'll tell you who you are' is a famous saying used in many cultures all over the world.  Since the invention of the printing press, people have been enjoying the privilege of reading books for an affordable price any time they wish. 

Full text
 

Podkategorie

 • Články v češtině
 • Articles in English
 • Články pro pedagogy

  Novinky pro pedagogy

  V této rubrice přinášíme zajímavé TIPY, RADY, ZKUŠENOSTI a POSTŘEHY, které můžete využít pro vylepšení a zpestření vaší výuky. Kromě pedagogů si tuto rubriku zajisté oblíbí i lektoři firemního vzdělávání a vlastně každý, kdo prezentuje, a to díky její NÁPADITOSTI a PRAKTIČNOSTI.

  Úvodní část s přehledem užitečných produktů je následována zajímavými články. Oceníme zpětnou vazbu od našich čtenářů na profilu Education online v prostředí sociální sítě Facebook. 


  Aktuální nabídka multimediálních produktů a metodických pomůcek pro pedagogy a lektory:

   

  Přestávka/Coffee Break

  zábavná prezentace

  PowerPoint

   

  Tipy pro výuku

  I. díl

  PDF

   


   

Strana 4 z 9

Go to top