HomeČlánky

Aktivní zapojení studentů do výuky jako klíč k úspěchu (student engagement)

Zaujmout studenta a aktivně ho zapojit do výuky je základním předpokladem pro dosažení studijních úspěchů. Pedagogická praxe však poukazuje na skutečnost, že dosáhnout aktivní participace studentů na výuce není v současnosti v našich podmínkách vůbec snadné. Ani nejrůznější inovativní pedagogické metody, od gamifikace až po multimediální prezentace, nemusejí vždy přinést kýžený úspěch.

Tato problematika je též v centru pozornosti zaměstnavatelů, neboť studijní návyky a určitý postoj k práci si student odnáší s sebou i do praxe. Otázkou míry zapojení zaměstnanců do řešení pracovních úkolů se zabývá i každoročně konaný výzkum Gallupova institutu, jehož výsledky nejsou pro Českou republiku právě lichotivé.    

 

Celý článek
 

Jedeme na výstavu 'Vše pro školy a školky'

Naše mnohaleté zkušenosti nás stále více přesvědčují, že s výukou cizích jazyků je třeba začít již v raném věku. Ano, nikdy není pozdě, začít můžeme kdykoliv, ale dnes se pojďme věnovat našim nejmladším studentům. Z hlediska osvojených stereotypů chování se nám předškoláci a školáci doslova mění před očima. Je to nová generace, která od plenek vyrůstá v digitálním světě obklopena přenosnými zařízením od smarphonů, MP3 přehrávačů až po tablety a notebooky. Svá data mají “v cloudu” a očekávají “full service”. Přesně vědí, co chtějí a jak by to mělo vypadat. Mění se i styly jejich učení a rychle si osvojují novinky.

Společnost Education online se dlouhodobě snaží pořádat nejrůznější akce s cílem mít možnost si pohovořit se všemi, kterých se výuka jazyků týká, a získat tak cennou zpětnou vazbu. Přání a požadavky klientů pak promítáme do výukových produktů, které všem usnadní zvládání všech úskalí při studiu cizího jazyka. 

A protože si přejeme být všude tam, kde se něco v našem oboru děje, rozhodli jsme se k účasti na oborovém veletrhu

 “Vše pro školy a školky”

ve dnech 19. a 20. 5. 2015 v kongresovém centru TOP HOTEL PRAHA. Najdete nás na stánku B19. Upoutá vás roll-up s tematikou snadného učení slovíček pomocí odborně připravených databází ve formátu MP3. Promyšlené propojení se softwarem na testování slovíček s automatickým vyhodnocením a následné studium pomocí souborů MP3 v chytrém telefonu znamená průlom v metodice studia slovní zásoby cizího jazyka. Studenti mají lepší výsledky, studium je baví a především pak osvojené znalosti jsou mnohem trvalejší.

Přejete si vědět více? Přejete si to vyzkoušet? Naše asistentky vám rády předají kontaktní informace, popř. nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek.

Přijďte se podělit o Vaše zkušenosti!

 

Zlepšení kvality výuky na evropských vysokých školách – I. část

Expertní skupina na vysoké úrovni zabývající se modernizací vysokého školství předložila již v červnu roku 2013 zprávu Evropské komisi s názvem ‚Zlepšení kvality výuky na evropských vysokých školách‘ (Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe’s Higher Education Institutions). Doporučení expertů mají zcela konkrétní obsah a zpráva ve svém závěru doporučuje celkem šestnáct oblastí, kterými by se vysoké školy měly zabývat. Educationonline přináší pro své čtenáře výběr toho nejdůležitějšího z výše uvedeného materiálu. Časový odstup od jeho publikování je pak dostatečně dlouhou dobou, abychom všichni společně mohli posoudit, do jaké míry je realizován v praxi. Zamysleme se tedy společně nad úvodními myšlenkami tohoto dokumentu.    

 

 

Celý text
 

Word Cloud Generators, aneb chytré online aplikace pro tvorbu slovních mraků

Také se ještě trápíte s manuální výrobou „slovních mraků“ ve Photoshopu či jiném grafickém programu? Pokud ano, pak i toto úsilí je již minulostí, neboť řada online aplikací dokáže pracovat za nás. Kromě slovních mraků či slovních mraků v definovaném tvaru lze těchto chytrých aplikací s úspěchem využít ve výuce cizích jazyků. Education online pro své čtenáře připravilo a vyzkoušelo několik užitečných odkazů.

 

 

Celý článek
 

Multilingvismus a jeho ekonomický přínos

 

 

Ekonomický přínos multilingvismu

Multilingvismus je termín označující mnohojazyčnost, čili aktivní používání více než jednoho cizího jazyka. Pozitivní přínos multilingvismu lze spatřovat v mnoha oblastech – od posilování sociální soudržnosti až po zachování kulturní rozmanitosti. Individuální a společenský přínos multilingvismu se nabízí zcela prvoplánově, avšak do popředí v současnosti vystupuje též jeho ekonomický přínos. V zájmu všech občanů Evropské unie se Evropská komise pravidelně zabývá otázkami vícejazyčnosti a jasně vymezuje jazykovou politiku EU v celé řadě dokumentů. Jako občané EU bychom se k ambicióznímu programu vícejazyčnosti měli hrdě hlásit a svým vlastním konkrétním konáním jej cíleně podporovat. Existuje pro to celá řada důvodů.

 

Celý článek
 

Podkategorie

 • Články v češtině
 • Articles in English
 • Články pro pedagogy

  Novinky pro pedagogy

  V této rubrice přinášíme zajímavé TIPY, RADY, ZKUŠENOSTI a POSTŘEHY, které můžete využít pro vylepšení a zpestření vaší výuky. Kromě pedagogů si tuto rubriku zajisté oblíbí i lektoři firemního vzdělávání a vlastně každý, kdo prezentuje, a to díky její NÁPADITOSTI a PRAKTIČNOSTI.

  Úvodní část s přehledem užitečných produktů je následována zajímavými články. Oceníme zpětnou vazbu od našich čtenářů na profilu Education online v prostředí sociální sítě Facebook. 


  Aktuální nabídka multimediálních produktů a metodických pomůcek pro pedagogy a lektory:

   

  Přestávka/Coffee Break

  zábavná prezentace

  PowerPoint

   

  Tipy pro výuku

  I. díl

  PDF

   


   

Strana 2 z 8

Go to top