HomeČlánkyČlánky v češtiněThe European e-Learning Summit

The European e-Learning Summit

V závěru roku 2010 jsem měla unikátní příležitost patřit mezi pozvané účastníky summitu evropských států , jehož cílem bylo pozdvihnout roli e-learningu na úroveň, kam právem patří.

Organizátorem summitu byl David Patterson, projektový ředitel britské společnosti LearningLight . Spoluorganizátory byly společnosti learndirect a Creativesheffield. Jednání probíhalo v anglickém Sheffieldu ve velmi přátelské pracovní atmosféře v termínu 17. – 19. 11. 2011, a to právě ve dnech, kdy město Sheffield navštívila i britská královna. Konferenci moderoval odborník na problematiku vzdělávání, dlouholetý vydavatel e-learningového časopisu, zkušený expert na oblast PR Bob Little, jehož odborné znalosti z oblasti e-learningu zásadním způsobem přispěly ke zdaru jednání. Účastníci jednání vytvořili expertní skupinu, která na základě doporučení summitu vytvořila

„Manifest e-learningového průmyslu“,


který bude předložen britské vládě. Je pak na účastnících dalších států, aby stejným způsobem postupovali ve svých zemích a při jednání s národními vládami napříč Evropou předložili tento dokument a pokusili se pro něj získat všestrannou podporu.

Čtenáři tohoto webu mají unikátní možnost, seznámit se s myšlenkami tohoto Manifestu ještě dříve, než bude předložen pověřeným pracovníkům Úřadu vlády České republiky. Upřímně věřím, že obdobně jako v ostatních evropských zemích, i zde budou zodpovědní pracovníci nakloněni aktuálním myšlenkám, jejichž podpora ze strany státních orgánů je tolik důležitá pro celou naší společnosti od korporátní až po akademickou sféru. Úplný text Manifestu je k dispozici v tomto článku všem, které tato problematika zajímá.

 

Manifest e-learningového průmyslu

Proč e-learningový průmysl potřebuje manifest?

Výzvy, kterým čelí evropské ekonomiky, jsou dobře známé a e-learning je mimořádným způsobem připraven na tyto výzvy reagovat, avšak jeho význam je značně nedoceňován.

O jaké se jedná výzvy?

Demografická struktura: Evropské obyvatelstvo stárne a množství práceschopného obyvatelstva klesá.

Konkurence: V zemích skupiny BRIC a skupiny CIVETS1 existuje konkurence, ale jsou zde i příležitosti, což vyžaduje, aby dovednosti naší pracovní síly podstatným způsobem rostly stálým tempem.

Poškozování životního prostředí: V souvislosti s tradičními kurzy vzniká celá řada nákladů a dochází k poškozování životního prostředí v souvislosti s cestováním, provozem vzdělávacích zařízení a spotřebou zdrojů.

V jakém ohledu je e-learning řešením?

E-learning a vzdělávání podporované technologiemi mohou představovat důležitý příspěvek ve snaze vypořádat se s těmito výzvami, a to následovně:

 • evropské ekonomiky získají konkurenční výhodu, a to díky přitažlivému a efektivnímu e-learningu, který dodává flexibilní, inovativní, správně načasované a co do rozsahu správně stanovené vzdělávací řešení;

 • organizace jsou schopny se lépe vypořádat se zvyšující se rychlostí změn a s konkurencí díky lepší připravenosti;

 • organizace mají k dispozici vzdělávání s relativně nízkými náklady, zcela nezávislé na aktuálním místě pobytu studujícího a prospěšné životnímu prostředí.

 • e-learning je schopen uchopit jakékoliv téma na všech úrovních obtížnosti a jakkoliv složité, přičemž pracuje na všech stupních firemní struktury od „těžko dosažitelných studujících“ až po hlavní představitele průmyslových odvětví.

  Co my, jako průmyslové odvětví, musíme udělat:

 • Šířit naše úspěchy a předkládat důkazy o výhodách, které e-learning dokáže nabídnout.

 • Demonstrovat, jakým způsobem zlepšujeme výkon díky efektivním a přitažlivým odborným vzdělávacím programům, přičemž se jedná o vzdělávání obrovského rozsahu se skutečně rychlými realizacemi.

 • Poskytovat sady nástrojů na podporu efektivního přijímání myšlenky e-learningu a současně jako důkaz přínosu e-learningu pro organizaci.

  Co potřebujeme?

  Oficiální uznání

  od vlády, vzdělávacího sektoru, průmyslu a obchodu.

  Role na trhu

  Odvětví průmyslu zabývající se e-learningem zahrnuje zejména inovativní malé a střední firmy. Vláda potřebuje porozumět složení odvětví průmyslu e-learningu ve Spojeném království a jednat tak, aby jej podporovala a pozvedla.

  Je potřeba pochopit roli, kterou korporátní e-learning v současné době hraje, z hlediska:

 • umožnění výběru, nezávislosti a flexibility pro ty, kteří se vzdělávají, i pro firmy;

 • usnadnění partnerství a komunikace;

 • poskytování vysokého zhodnocení a efektivnosti vynaložených peněz v období napjatého fiskálního klimatu; a z hlediska

 • využívání možnosti dále stavět na rychlém spuštění superrychlého širokopásmového připojení k internetu ve všech lokalitách.

  Politika státních zakázek musí umožňovat e-learningovým společnostem volný a spravedlivý přístup k vládním kontraktům.

  Státní zakázky na vzdělávací služby se musejí zaměřit na vytvoření otevřeného a inovativního trhu.

  Exportní příležitosti

  Pokud mají e-learningové společnosti ve Spojeném království prosperovat a vyhrávat zahraniční kontrakty, je životně důležité, aby měly patřičné renomé i v oblasti dodávek e-learningových řešení pro britskou vládu.

  Spojené království je v čele Evropy v poskytování e-learningových řešení pro trh organizací a má skutečně reálnou příležitost využít této konkurenční výhody napříč Evropou, jakož i ve státech skupin BRIC a CIVETS.

  Britská obchodní a investiční agentura (UK Trade and Investment – UKTI) potřebuje rozpoznat potenciál vývozu e-learningových řešení pro oblast vzdělávacího a učícího se trhu organizací obdobným způsobem jako to dělá na trhu se vzděláním.

  Vzdělávání

  Státní vzdělávací politika musí oficiálně přijmout za své obrovské změny ve společnosti, poháněné kupředu rozšířením internetu. Současně musí oficiálně uznat, jaký to má dopad na učení.

  Dnešní studenti stráví až 60% hodin své bdělosti online, žijí tam svůj život. Bude tudíž potřeba, aby studium bylo také tam.

  Z oblasti podnikání a obchodu

  E-learning je o zlepšování výkonu zaměstnance.

  Vrcholový management si musí být vědom přínosu e-learningu.

  1 BRIC – Brazílie, Rusko, Indie, Čína & CIVETS Kolumbie, Indonésie, Vietnam, Egypt, Turecko, Jižní Afrika – „upřednostňované nově vznikající trhy”

  Podívejte se na krátké video ze summitu. http://www.boblittlepr.com/news.htm

  Kontakty:

  Learning Light - http://www.learninglight.com

  http://www.e-learningcentre.co.uk

  Bob Little - http://www.boblittlepr.com

  PhDr. Ladislava Knihová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 
Go to top