HomeMarketingČlánky o marketinguZařaďte QR kódy do svého komunikačního mixu

Zařaďte QR kódy do svého komunikačního mixu

qr codeKomunikační politika každé marketingově vedené společnosti je v každé konkrétní situaci založena na pečlivě zvolené kombinaci komunikačních nástrojů. Obzvláště však v oblasti reklamy se investice jen velmi obtížně vracejí. Co je na vině? Ano, jsme si vědomi, že naši zákazníci mění vzory svého chování, přepínají televizní kanály, nevnímají rozhlasovou reklamu...jednoduše řečeno, jaksi se stali více imunními vůči reklamě a cíleně ji velmi často ignorují. My však svůj boj nevzdáváme: máme pro ně skvělé produkty a služby. Ano, a máme i nový komunikační kanál. Seznamte se, prosím! QR Codes = Quick Response Codes přicházejí...


Úkol č. 1 – Jak se technicky připravit

Technická příprava na používání nového komunikačního kanálu je rychlá, jednoduchá a především bezplatná. Co tedy potřebujeme? Potřebujeme pouze generátor a čtečku QR kódů.

Generátor QR kódů (QR code generator) je software, v podstatě freeware, který si můžeme stáhnout do svého počítače, nebo si jen mezi oblíbené uložit odkaz a QR kód generovat online. Na webu je jich velké množství – náš tým vám doporučuje příjemné uživatelské prostředí a intuitivní ovládání aplikace na webu s názvem KAYWA QR-CODE, kterou najdete na adrese http://qrcode.kaywa.com/. Tento generátor QR kódu vždy vyprodukuje jedinečný obrázek, který v sobě skrývá vaše marketingové poselství. Druhým krokem je download aplikace označované jako čtečka QR kódů (QR code reader) do vašeho mobilního telefonu vybaveného fotoaparátem, abyste byli dokonale mobilní a kdekoliv a kdykoliv si mohli QR kód “přečíst” pomocí svého smartphonu. Naše preference v tomto ohledu je aplikace na Seznam.cz, a to konkrétně na adrese http://smobil.cz/cz/qr-kody/seznamqr/.

Úkol č. 2 – Jak smysluplně využít QR kódu v marketingu

Marketingové využití tohoto komunikačního nástroje zatím poněkud pokulhává za skutečností, že technické vybavení je k dispozici již relativně delší dobu. Možná právě je to ta technika, která marketéry odradila od razantnějšího nástupu využívání QR kódu pro své komunikační potřeby, avšak buďme k sobě zcela upřímní, nepředběhli nás v tomto ohledu již naši zákazníci?

Brainstorming skupiny čítající přibližně 300 respondentů, který uskutečnila naše společnost, přinesl zajímavé výsledky, i přes skutečnost, že 4 % respondentů se vyjádřilo k využívání QR kódů k marketingové komunikaci naprosto skepticky a hodně odpovědí nepostoupilo v kreativnosti dále než k možnosti uvést do sdělení ukrytého pod černobílým labyrintem QR kódu webovou adresu dané společnosti. Další často uváděné možnosti komunikačního sdělení byly pozvánky na marketingové akce a slevy či kupóny se slevou v rámci věrnostního programu.

Všichni jsme byli překvapeni rychlostí reakce společnosti Mall.cz, které promptně spustila na několika stanicích metra svou virtuální drogerii, kde se nakupuje doslova při čekání na vlak metra a zboží je doručeno domů zdarma. Mezi velmi zajímavé náměty použití QR kódu bylo např. zorganizování orientačního běhu Prahou a rozmístěním QR kódů na různá místa, která účastníkům vždy sdělí, kam mají pokračovat, aby se dostali k cíli. I renomované instituce již nějakou dobu QR kódy používají, např. Česká spořitelna, a.s., je uvádí klientům na jejich výpisech z bankovního účtu.

Proč je pro marketingové specialisty QR kód zajímavý komunikační nástroj?

Jak již bylo naznačeno výše, QR kódy jako nový komunikační nástroj jsou centru zájmu marketingových specialistů, neboť je zde možnost zákazníka především zaujmout a vytvořit mu prostor pro aktivitu. Zákazník dnešní doby je zákazník aktivní, nikoliv pasívní „trpitel“ našich reklam.

Při komunikaci pomocí QR kódů zákazník „musí něco udělat“, aby se naše marketingové sdělení dozvěděl. A zde se budou názory různit: konzervativní přístup velí, proč by měl něco dělat? Ale přemýšlivý marketér má zkušenost, že toto je právě onen moment, neboť zákazníka to baví, zaujali jsme ho, neboť on totiž vlastně „chce něco dělat“. Samozřejmě, náklady, které lze u tohoto komunikačního nástroje vskutku minimalizovat, sehrají význačnou roli v komunikačním plánování firem.

Proč je pro zákazníky QR kód zajímavý komunikační nástroj?

Zde je odpověď nasnadě: QR kódy dokáží vzbudit zvědavost – touho dozvědět se, co skrývají. Je jen na přemýšlivých marketérech, aby s tímto novým nástrojem pracovali uvážlivě, tedy neposílali jakékoliv sdělení, ale sdělení pro zákazníka hodnotné – tím si naše klientela zvykne, že přečíst si QR kód a zareagovat rychle (QR Code = Quick Response Code) se mu z mnoha důvodů vyplatí.


QR kódy dokáží vzbudit zvědavost – touho dozvědět se, co skrývají.

 

 
Go to top