HomeMarketingČlánky o marketinguMarketing v malých a středních firmách

Marketing v malých a středních firmách

Marketing a marketingové koncepty neodmyslitelně patří do marketingového řízení firem, avšak v praxi jsou dosud spíše doménou velkých hráčů na trhu. Obecné povědomí o marketingu, integrované marketingové komunikaci (integrated marketing communications - dále jen IMC) a o marketingovém řízení podnikatelského subjektu je u malých a středních firem na velmi nízké úrovni. Jejich majitelé na myšlenku o účinnosti IMC reagují obvykle velmi skepticky a nová pracovní místa v tomto segmentu až na výjimky nevytvářejí. Marketingovou komunikaci velmi často mylně zaměňují za jednotlivý inzerát v místních reklamních novinách. Marketingu jako takovému příliš nedůvěřují.  Z pohledu zaměstnatelnosti absolventů specializovaného oboru Marketingová komunikace to není příliš dobrá zpráva. Není to ani dobrá situace pro malé a střední firmy z hlediska potenciálu jejich úspěšného působení na konkurenčních trzích.

 

Podnikatelské prostředí

Zpráva Českého statistického úřadu „Vývoj ekonomiky ČR v 1. čtvrtletí 2013“, zveřejněná dne 12. 6. 2013, nekompromisně konstatuje pokračující recesi a meziroční pokles HDP o 2,2 %. K tomu není co dodat, spíše je potřeba urychleně jednat.

Podnikatel přemýšlí nad fakty

Ve snaze získat další zakázky podnikatel za inzerát v místním tisku zaplatil Kč 5.000,--. Výsledkem této investice do reklamy nebyla ani jedna nová získaná objednávka. Dalším nepříjemným výsledkem byla skutečnost, že podnikatel několik dní zvedá telefony inzertních manažerů několika dalších regionálních listů se žádostí o inzerci u nich. Rozladěnost majitele firmy je logická.

Absolvent oboru Marketingová komunikace ví své

I čerstvý absolvent oboru Marketingová komunikace by výše uvedenému podnikateli ihned dokázal pomoci analyzovat situaci: jeden individuálně zveřejněný inzerát nemá šanci = reklamní slepota je pro zákazníky zcela typická; nemohou, nechtějí a nevnímají obrovské množství různých reklamních sdělení, kterým jsou dnes a denně vystaveni. Jeden inzerát nemá šanci uspět. Uspět může jen promyšlená marketingová strategie.

Neznalost marketingu si vybírá svou daň

Není snadné podnikatele v segmentu SMEs přesvědčit, že je veškerou propagaci a PR nutné začít dělat zcela jinak. Následuje zdánlivě logická námitka podnikatele neznalého konceptu IMC, která se soustředí na skutečnost, že si finančně nemůže dovolit inzerovat ve více médiích.

Marketingový odborník mu však pohotově dokáže nabídnout řešení spočívající v použití nízkonákladových reklamních prostředků, vhodně zacíleného komunikačního řešení a komunikačního mixu založeném na použití účinných komunikačních kanálů. Není to tolik o penězích, je to spíše o znalostech, důkladném monitorování situace a – samozřejmě – patřičné dávce kreativity.

Může to podnikatel zvládnout sám?

Myšlenka, zda to podnikatel může zvládnout sám, je další otázkou, která vytane na mysli. Teoreticky ano, ale to by si i sám mohl vést účetnictví, vystavovat faktury, připravovat hlášení Intrastat, opravovat stroje, mýt okna ... . A pak mu nezbude čas na to hlavní, a tím je strategické vedení své firmy, upevňování vztahů se stakeholdery, sledování inovací ve svém oboru, dojednávání zakázek a reprezentování své firmy navenek. Ti, kteří podnikají delší dobu, dobře vědí, co jsou schopni zvládnout sami a co je potřeba delegovat. Delegovat úkoly a pravomoci s tím spojené je další nelehký úkol, ale to dobře každý podnikatel ví. Rozhodnutí bude jen a jen na něm.

Co potřebuje podnikatel vědět?

To, co je v tomto momentě potřeba udělat pro zvýšení výkonnosti malých a středních firem, je seznámit se s potenciálem integrované marketingové komunikace a v kostce zvládnout základní východiska tohoto konceptu. Jedině pak podnikatel bude moci rozumět aktivitám a kreativním návrhům svého marketingového specialisty, jedině pak bude moci kvalifikovaně rozhodovat o dalším směřování své firmy v oblasti propagace a PR. Teprve poté se bude moci zařadit mezi ty podnikatele, kteří v praxi dokáží realizovat marketingové řízení svých firem a být dlouhodobě úspěšnými podnikateli i zaměstnavateli.

Podpora státu pro segment malých a středních firem

Dostáváme se k citlivé problematice, a tou je role státu v této oblasti. Jedná se sice o zcela autonomní podnikatelskou sféru, která však generuje zisky a odvádí nemalé daně do státního rozpočtu. Segment malých a středních podniků (Small and Medium-size Enterprises - dále jen SMEs) se zásadním způsobem podílí na tvorbě HDP.  Smysluplná a cílená podpora ze strany státu je zde zcela na místě. A o jakou podporu konkrétně by se mohlo jednat? Variant by bylo zajisté mnoho, ale upřednostněme zcela transparentní formu v podobě využití finanční dotace z EU pro nejbližší období v podobě výzvy, jejímž předmětem bude příprava a provozování vzdělávacích kurzů, a to včetně e-learningových, zaměřených na tématiku integrované marketingové komunikace pro podnikatele v segmentu SMEs (fyzické i právnické osoby).  Česká republika obdržela za první čtvrtletí 2013 od EU historicky nejvyšší příjmy (44 miliard korun), což je meziroční navýšení o 16 miliard korun. Bylo by tudíž vhodné vypsat zcela transparentní výzvu zacílenou na podporu vzdělávání majitelů a managementu malých a středních firem v oblasti marketingu a angličtině. Realizace tohoto typu vzdělávání by zajisté přispěla k úspěšnému působení segmentu malých a středních firem na domácích i zahraničních trzích.

Pokud se v tomto ohledu nezačnou přijímat smysluplná opatření ze strany státu v oblasti podpory adekvátního vzdělávání manažerů v segmentu malých a středních firem a nebude nalezen způsob, jak cíleně zvýšit povědomí o účinnosti marketingového řízení firem, pak budou vysoké školy produkovat stovky absolventů ročně, kteří mají jen mizivou šanci získat v České republice uplatnění ve svém oboru. Investice do této aktivity jsou jen zlomkem nákladů, které budou spojeny s více než pravděpodobným ukončením podnikání stovek firem v segmentu SMEs.

 

O autorce: Autorka tohoto článku působí v segmentu malých a středních firem od roku 1990. Získala rozmanité zkušenosti - od podnikání v oblasti vzdělávání až po strojírenství. Aktuálně přednáší marketing a angličtinu na univerzitní úrovni.

Vaše názory a podnětné připomínky jsou vítány a rádi tímto otevíráme diskusi k tématu. 

 

Komentáře  

 
#21 uvewimorul 2018-09-02 10:25
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-che apbuy.site.anko r onlinebuycytote c.site.ankor
 
 
#22 iolaxati 2018-09-02 10:28
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-che apbuy.site.anko r onlinebuycytote c.site.ankor
 
 
#23 aoseqilediino 2018-09-02 10:35
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-che apbuy.site.anko r onlinebuycytote c.site.ankor
 
 
#24 efimavu 2018-09-02 10:38
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-che apbuy.site.anko r onlinebuycytote c.site.ankor
 
 
#25 avozeruoppa 2018-09-02 11:08
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-che apbuy.site.anko r onlinebuycytote c.site.ankor
 
 
#26 uhihecukigal 2018-09-04 11:10
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-che apbuy.site.anko r onlinebuycytote c.site.ankor
 
 
#27 ekocukavomot 2018-09-04 11:30
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-che apbuy.site.anko r onlinebuycytote c.site.ankor
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Go to top