HomeMarketingČlánky o marketinguIntegrovaná marketingová komunikace a PR, aneb 3 nová pravidla

Integrovaná marketingová komunikace a PR, aneb 3 nová pravidla

Propagace či komunikace jako obecně známé „čtvrté P“/“čtvrté C“ ( z angl. „communication“) marketingového mixu představuje jednu z nejdůležitějších součástí marketingového řízení firem. Tato oblast doznává v současnosti mnoha změn. Ve firmách i mezi akademiky jsou tyto změny předmětem vášnivých diskusí. „Proč bychom měli měnit zaběhané firemní postupy?“, ptají se marketingoví pracovníci. „Proč bychom měli měnit teoretické formulace?“, obávající se akademici. Tento článek se zamýšlí nad třemi důležitými otázkami ve spojitosti s komunikačním chováním firem na cestě k úspěchu v současné nelehké, stále se měnící a především jen velmi těžko předvídatelné době. Článek se zabývá otázkami otevřenosti firemní komunikace navenek, její rychlosti a dostupnosti všem, kteří s firmou komunikovat chtějí.

Otevřenost
Odpověď: Otevřenost napomáhá vytváření atmosféry důvěry.

Komentář: Firemní účetní metodici velmi dobře znají a pracují s účetním principem „disclosure“, tedy předkládáním veškerých požadovaných účetních informací, a to otevřenou formou. Ano, takto vedené účetnictví firmy má pak daleko větší váhu a firma požívá vysokého respektu v očích veřejnosti. Přenesme tedy tento princip na veškerou oblast externí komunikace firmy a vytvoření atmosféry důvěry se brzy doslova „přetaví“ v positivní cash flow.

Rychlost
Otázka: Proč bychom měli být rychlí v naší komunikaci?
Odpověď: Kterýkoliv bloger může být rychlejší.

Komentář: Fragmentace médií díky enormnímu pokroku technologií a především vzniku sociálních sítí zcela jistě mění styl práce tradičně vedených a fungujících oddělení PR ve firmách. Mnozí z těchto exponovaných pracovníků cítí, že svolat tiskovku na příští úterý je sice nejbližší možný termín, ale je to jako s oním známým vtipem, že není nic staršího, než včerejší noviny. PR oddělení firem musejí opouštět tradiční formát tiskové zprávy a tiskové konference s chlebíčky pro novináře, chtějí-li i nadále být hlavní informačním zdrojem firmy a chtějí-li ovlivňovat co nejpřesněji obsah komunikovaného sdělení. Kterýkoliv bloger může být rychlejší a také rychlejší bude, bude-li firma „pospávat“ a nevnímat proměnu doby. Obzvláště důležitý tento přistup je, jedná-li se o sdělení komplexnějšího charakteru, kde blogosféra nemusí mí tak přesné informace a může snadno dojít ke zkreslení komunikované informace, v čemž zřejmě spočívá jedno z největších úskalí.

Dostupnost
Otázka: Proč bychom měli být dostupnější pro komunikaci, a to více, než tomu dosud bylo?
Odpověď: Dostupnost znamená svěží vánek čerstvé zpětné vazby.

Komentář: Zpětná vazba jako reakce na jakoukoliv firemní komunikaci je studnicí námětů a neotřelých nápadů, za které bychom museli specializované agentuře zaplatit tučný obnos, a to navíc s nejistým výsledkem. Se zpětnou vazbou můžeme okamžitě pracovat, musíme však pro její vznik nastavit firemní web. Kromě tradičního e-mailu s fungujícím hypertextovým odkazem, firmy mohou vytvořit formulář pro odpověď v rámci svého webového rozhraní, mohou dokonce specifikovat okruh problémů, k nimž se pisatel vyjadřuje, přičemž takto filtrovaná odpověď může být směrována rovnou k největšímu firemnímu specialistovi na danou problematiku. Velmi sympatická je též výzva k akci, která bývá často formulována slovy: „Napište nám.“, aniž bychom jakkoliv pisatele omezovali. Dokonce i Bílý dům na svých stránkách www.whitehouse.gov vyzývá veřejnost ke komunikaci následujícími slovy: „Contact the White House. President Obama is committed to creating the most open and accessible administration in American history. To send questions, comments, concerns, or well-wishes to the President and his staff, please use the fom below....“.

Tyto tři otázky a odpovědi na ně jsem si vložila do šablony a pověsila na zeď mé kanceláře v místě, kde často procházím. Abych nezapomněla. Abych ani náhodou nezůstala ve svém komunikačním konání v minulém století.

Zdroje:
1. www.whitehouse.gov
2. SCOTT, David Meerman. The New Rules of Marketing and PR. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2010. 280 s. ISBN 978-0-470-54781-6.

 

 
Go to top