HomeMarketingČlánky o marketinguProč fungují sociální média, aneb Maslowova pyramida lidských potřeb

Proč fungují sociální média, aneb Maslowova pyramida lidských potřeb

sociální médiaNa nedávné konferenci společnosti Frost & Sullivan's Global community of Growth, Innovation and Leadership (GIL), která se konala v londýském Arsenal’s Emirates Stadium, Andrew Lamb, ředitel společnosti Appropedia (tj. wiki, která se soustřeďuje na otázky udržitelného vývoje – viz: www.appropedia.org/Welcome_to_Appropedia), připomněl v souvislosti se vzrůstajícím významem sociálních sítích jejich souvislost s Maslowovou pyramidou lidských potřeb. Že by hierarchii lidských potřeb studoval i Mark Zuckerberg?

 

Maslowova pyramida lidských potřeb maslowova pyramida lidských potřeb

 

Jaké potřeby si tedy člověk na sociálních sítích splňuje?

Určitě je budeme hledat v kategorii vývojově vyšších psychologických potřeb. Nám lidem je vlastní potřeba sdružovat se a být ve vzájemné interakci s jinými lidmi, přičemž rádi předáváme zajímavé informace – tedy třetí vrstva Maslowovy pyramidy hodnot vyjadřující potřebu lásky, přátelství a sounáležitosti, potřeba někam patřit, být přijímán a být milován.

V rámci okruhu přátel či diskusní skupiny na své sociální síti si přejeme zaujímat respektované postavení – tedy opět soulad se čtvrtou vrstvou Maslowovy pyramidy hodnot pro potřeby jako uznání, úcty, snaha být váženým a mít úspěch v očích jiných lidí.

Lidé však mají snahu dosahovat svých vytčených cílů, potřebu seberealizace a touhu naplnit své možnosti růstu a rozvoje, v čemž jim dnes aktivita na sociálních sítích může zásadním způsobem napomoci. Ať již je to v poloze seberealizace formou přirozené touhy člověka napomáhat druhým, nebo v pozici nalézat v prostředí sociálních sítích nové profesní výzvy a volné pracovní pozice. Zde se hlásí ke slovu vrcholek, tedy pátá vrstva Maslowovy pyramidy lidských potřeb.

Fenomén sociálních sítí zde objektivně existuje. Otázka pro marketingové odborníky tedy není, zda sociální sítě – „ano či ne?“, ale spíše sociální sítě - „jak?“. Nyní už můžeme i klidně spát, protože jsme si uvědomili i důvody „proč?“ sociální sítě fungují.

Hierarchie uspokojování lidských potřeb je respektovaným sociologickým konceptem jednoho ze zakladatelů humanistické psychologie kalifornského klinického psychologa Abrahama H. Maslowa. Za několik dní, dne 8. června 2011, uplyne přesně 41 let od jeho skonu.

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 
http://www.hotdigits.co.uk/cgi-bin/diary8/journal?user=bob

 
Go to top