HomeMarketingČlánky o marketinguMódní slovo i účinný koncept: crowdsourcing

Módní slovo i účinný koncept: crowdsourcing

crowdsourcingJeff Howe, profesor žurnalistiky na Northeastern University v Bostonu, jako první použil termín crowdsourcing ve svém článku „The Rise of Crowdsourcing“, publikovaném v časopise Wired v červnu roku 2006. Nyní provozuje blog www.crowdsourcing.com s podtitulem „Proč síla davu řídí budoucnost podnikání“. Zajímají-li vás konkrétní příklady, jak tento model skutečně funguje, pak je tento článek určen právě vám.

Jeff Howe na svém webu uvádí definici pojmu crowdsourcing:

„Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call.“

„Crowdsoucing je postup využívání subdodavatelských služeb (outsourcing) poskytovaných nedefinovanými, obvykle velkými skupinami lidí, a to ve formě otevřené výzvy, přičemž původně tyto úkoly vykonával pověřený člověk (obvykle zaměstnanec).“

Pojem crowdsourcing jako technika je úzce spojen s kolektivní inteligencí, tedy určitou schopností skupiny lidí najít lepší řešení problému než jednotlivec. V češtině na to máme výstižné pořekadlo: „Více hlav více ví“. Díky technologiím máme nyní k dispozici i platformy, které nám umožňují s „davem“ a jeho kolektivní inteligencí pracovat. Na populárním serveru TED – Ideas Worth Spreading neméně populární autor několika bestselerů Dan Pink ve videoprezentaci nazvané „Dan Pink on the surprising science of motivation” uvádí jeden příklad za všechny. Tímto příkladem je byznys model serveru Wikipedia. Kdybyste před deseti lety předložili k uvážení dva modely encyklopedie – jeden tradiční ve formě placených článků autorům a druhý ve formě přispívání články různými autory do společného díla encyklopedie na bázi dobrovolnosti a zadarmo, asi by vám skutečně nikdo nevěřil, že model Wikipedie tak, jak ji známe dnes, by mohl fungovat. Překvapivě dobré výsledky přesvědčují i největší škarohlídy. Kolektivní moudrost davu překonává možnosti a hranice týmů nejlepších odborníků.

Ale není to jen model wiki. Elliott Masie, americký guru v oblasti vzdělávání, vyzval komunitu svých příznivců ke sdílení vzpomínek na téma “My most memorable teacher or trainer”. Během skutečně několika týdnů vzniklo úctyhodné dílo v podobě e-knihy, které zachycuje emotivní zážitky všech zúčastněných s nejlepšími učiteli, kteří je provázeli na cestě za vzděláním. Dále díky tomuto modelu mohly vzniknout další cenné dokumenty vzdělávacího charakteru vždy na aktuální téma, a to vždy v enormně krátkém čase. Autoři přispívají rádi a dobrovolně – každý je rád členem této prestižní komunity. Díky minimálním nákladům jsou tyto e-knihy zdarma k dispozici všem zájemcům, a to na této adrese: http://www.masie.com/Research-Articles/free-digital-books.htm .

Silné stránky
Obsah vytvářený samotnými uživateli médií od blogů, přes wiki až k sociálním sítím je zdrojem aktuálních, snadno ověřitelných a zajímavých informací. Mnohé firmy mají pověřeného pracovníka zodpovědného za monitorování sociálních sítí a různých jiných než mainstreamových médií. Podvědomě zřejmě tuší, že z původních zákazníků v roli pasívních příjemců informace se mohou stát aktivní partneři, kteří jim mohou pomoci v marketingové komunikaci, s návrhem reklamní kampaně, ale i v samotném procesu vývoje nových výrobků. Firemní náklady na výzkum mohou rapidně poklesnout. Dokonce i kvantitativní výzkum není vyloučen, neboť fanoušci sledující zajímavé webové stránky či blogy dosahují dnes již nejen stovek, ale i tisíců jedinců. A co za to chtějí? Zatím jsou vděčni za uznání a pocit spolupatřičnosti k určité komunitě. Časem firmy zjistí, že první pokusy nalézt finanční modely pro tyto aktivity se mnohonásobně vyplatí ve srovnání s tradičními modely podnikání, popř. s náklady na výzkum. Co je však nejdůležitější, to je kvalita získaných informací. Informace získané z těchto zdrojů přinášejí mnohem hlubší pohled do zákazníkovy duše. Nadšení pro kvalitní produkt sdílené jeho uživatelem prostřednictvím sociální sítě je vskutku nakažlivé a firma tak snáze získá přesné informace o tom, co zákazník skutečně chce a jaké potřeby řeší. Včasné zachycení nově vznikajících trendů se může proměnit v konkurenční výhodu.

Slabé stránky
Vše je založeno na dobrovolnosti aktérů celého procesu, což může vést k určité frustraci, nedaří-li se dílo podle představ manažerů. A pak je zde jeden obecně rozšířený zvyk, a tím je skutečnost, že neumíme dost dobře naslouchat a že se tomuto důležitému umění budeme muset lépe naučit. Prosté monitorování sociálních sítí bez skutečného uvědomování si významu a přesného vyhodnocování informací výsledky nepřinese.

 

 
Go to top