HomeMarketingČlánky o marketingu

Integrovaná marketingová komunikace a PR, aneb 3 nová pravidla

Propagace či komunikace jako obecně známé „čtvrté P“/“čtvrté C“ ( z angl. „communication“) marketingového mixu představuje jednu z nejdůležitějších součástí marketingového řízení firem. Tato oblast doznává v současnosti mnoha změn. Ve firmách i mezi akademiky jsou tyto změny předmětem vášnivých diskusí. „Proč bychom měli měnit zaběhané firemní postupy?“, ptají se marketingoví pracovníci. „Proč bychom měli měnit teoretické formulace?“, obávající se akademici. Tento článek se zamýšlí nad třemi důležitými otázkami ve spojitosti s komunikačním chováním firem na cestě k úspěchu v současné nelehké, stále se měnící a především jen velmi těžko předvídatelné době. Článek se zabývá otázkami otevřenosti firemní komunikace navenek, její rychlosti a dostupnosti všem, kteří s firmou komunikovat chtějí.

Celý článek »
 

Marketing Communications Live out Through the Revolution: Is Marketing Communications Teaching Revolutionary, too?

Social media has changed – and is changing – the nature of marketing for ever. What is the appropriate way to react to these rapid changes quickly and efficiently? Incorporating multimedia into the teaching process is, perhaps, the way to go. Among many pre-conditions to manage the process successfully, there are a few of critical importance, i.e.: an interdisciplinary approach, mastering technology and monitoring the latest developments in integrated marketing communications and related disciplines. To enhance the process,the shareable and editable environment of Google Docs is a useful collaboration tool for professionals, both internally and across borders.

Full Article »
 

Marketingová komunikace prochází revolucí - je však výuka marketingové komunikace také revoluční?

Sociální média navždy změnila – a stále mění – charakter marketingu. Jak náležitě, rychle a účinně reagovat na tyto změny? Je možné, že jednou z cest je začlenění multimédií do výukového procesu. Mezi mnoha nutnými předpoklady pro úspěšné řízení tohoto procesu je několik, které jsou zcela zásadní. Jedná se např. mezioborový přístup, zvládnutí technologie a monitorování nejnovějšího vývoje integrované marketingové komunikace a příbuzných oborů. Za účelem zkvalitnění výukového procesu je využívání sdíleného prostředí Google Dokumenty s možností editace sdílených dokumentů užitečným nástroje pro spolupráci odborníků jak v rámci jedné instituce, tak i v mezinárodním měřítku.

Celý článek »
 

Strana 2 z 2

Go to top