HomeKurzyOtevřené kurzyČím se kurzy odlišují?

Čím se odlišují kurzy „Education online“?

Prezenční kurzy naší společnosti jsou zásadním způsobem hodnotově orientovány: v každém okamžiku jejich přípravy si klademe otázku, zda je daný kurz či seminář pro účastníky skutečnou přidanou hodnotou. Jak tuto přidanou hodnotu vnímáme?  Představuje pro nás jednoznačný vzorec mezi tím, „co jsem se dozvěděl na kurzu“ mínus to, „co jsem již znal“.

 

 

Tímto způsobem se snažíme výrazně orientovat na naše klienty a řešit jejich aktuální potřeby. Po absolvování kurzu má studující jasnou představu o tom, které nové znalosti se dozvěděl a jaké nové dovednosti si osvojil.

Dalším výrazným prvkem naší strategie je orientace na praxi: sebedokonalejší teoretická poučka nepřinese kýžený efekt, pokud studující nebude mít možnost ji neprodleně aplikovat v praxi. Právě z tohoto důvodu je součástí našich kurzů vždy praktická část, tedy aplikace znalostí, která dodá všem účastníkům tolik potřebné sebevědomí, že to zvládli a že finanční prostředky a především pak jejich čas byly vynaloženy tím nejlepším možným způsobem.

Díky odborné erudici lektorů naše kurzy garantují:

  • nejnovější informace z dané oblasti,
  • efektivní metodické vedení studujících,
  • propojení teorie a praxe,
  • prostor pro networking s ostatními účastníky,
  • přímý dialog s lektorem a možnost kladení otázek,
  • neformální a motivující prostředí.

O aktuálních kurzech a jejich tématice se vždy dozvíte s patřičným časovým předstihem na stránkách našeho newsletteru SmartNews. K jeho odběru se můžete zaregistrovat zde.

Přejít na nabídku prezenčních kurzů »

Nenašli jste kurz, který přesně odpovídá vašim potřebám? Spojte se s našimi odborníky a nechte si zhotovit nabídku na prezenční kurz na míru. Stačí jen vyplnit formulář a odeslat na naši adresu.

Více informací o kurzech "na míru" »

 
Go to top